Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Aan de slag met Circulair Textiel!

Twente Milieu zamelt in diverse gemeenten het textiel in. Dit textiel wordt naar het Regionaal Textielsorteercentrum Twente gebracht. Kringloopbedrijven sorteren het textiel in een gedeelte voor de eigen winkels, een gedeelte dat wordt verkocht en een gedeelte dat wordt gerecycled. Alles wat niet herdragen of gerecycled kan worden, wordt verbrand. Nog lang niet al het textiel kan worden gerecycled. Nieuwe technieken zijn nodig, onderzoek moet worden gedaan en er moet geïnvesteerd worden in verbeteringen van de sortering en in machines voor de recycling zelf. Daarvoor is geld beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Twente.

Stichting Texplus
Twente Milieu vormt samen met kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs, hogeschool Saxion, textielvervezelaar Frankenhuis, recyclingbedrijf Saxcell en de weverij van Enschede Textielstad een stichting die zich inzet voor innovaties op het gebied van recycling van textiel: Stichting Texplus.

Stichting Texplus heeft een plan ingediend bij de Regio Twente en Provincie Overijssel met daarin vijf projecten die voor nieuwe innovaties moeten zorgen, zodat we het door ons ingezamelde textiel nog beter kunnen hergebruiken en recyclen en er zo weinig mogelijk overblijft dat moet worden verbrand. Stichting Texplus is onderdeel geworden van de Regio Deal Twente onder de naam Circulair Textiel.

Regio Deal Twente
De Regio Deal Twente bestaat uit elf projecten met een gezamenlijke waarde van 150 miljoen. Circulair Textiel is hier een belangrijk onderdeel van. De projecten van Twente Milieu kosten ongeveer 1,5 miljoen euro, waarvan 600.000 euro subsidie is vanuit de overheid. Met dit geld gaan we de komende drie jaar proberen meer textiel in te zamelen, zodat de hoeveelheid restafval verder afneemt. Per inwoner zit er nog ongeveer 9 kilo textiel in het restafval. Daarnaast willen we de kwaliteit van het ingezamelde textiel verbeteren, zodat er minder verbrand hoeft te worden.

Inloggen gemeente