Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Veiligheid en gezondheid van medewerkers

Ook in dit bijzondere jaar is alle aandacht uitgegaan naar de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Het verzuim is gelukkig beperkt gebleven (7,4%) en de medewerkerstevredenheid gestegen van een 7,0 naar 7,3.

Deze tevredenheid hebben we gemeten in ons tweejaarlijkse medewerkersonderzoek. De resultaten lieten ook zien dat medewerkers de informatievoorziening over en de maatregelen rondom Corona zeer hoog hebben gewaardeerd. Helaas zijn door de coronapandemie, een aantal opleidingen niet doorgegaan. Deze worden in 2021 zo snel als mogelijk ingehaald.

Flexibel werken in verbinding met elkaar
Uiteraard heeft iedereen - als de functie dit mogelijk maakte - thuisgewerkt en hebben we ook op andere manieren optimaal bijgedragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Dit had als bijkomend en belangrijk voordeel dat we hierdoor tegelijkertijd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot werkten. Deze lijn blijven we op de plekken waar dit goed werkt, zoveel mogelijk volgen. Flexibel werken in verbinding met elkaar, staat daarbij centraal.

Inloggen gemeente