Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Inwoners geven Twente Milieu een 7,6

Met onze gemeenten is afgesproken dat wij iedere twee jaar een onderzoek doen naar de tevredenheid van onze inwoners. Twente Milieu staat voor kwaliteit & vakmanschap en vindt het van groot belang te weten of onze klanten onze dienstverlening ook zo ervaren. Dit klantonderzoek is in 2019 samen met Kennispunt Twente uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. Daaruit is gebleken dat inwoners de dienstverlening van Twente Milieu beoordelen met een 7,6. Een heel mooi resultaat!

Om een goed vergelijk te kunnen maken is in grote lijnen dezelfde vragenlijst gebruikt als in 2017. In het onderzoek werd gevraagd naar de tevredenheid over de taken die Twente Milieu uitvoert in de specifieke gemeenten. Denk daarbij aan vragen over de inzameling van de verschillende afvalstromen aan huis, bij milieupleintjes en de afvalbrengpunten/milieuparken. Ook werd gevraagd naar de manier waarop inwoners zoeken naar informatie over afval scheiden en bijvoorbeeld inzameldagen. Als laatste vormde ook de dienstverlening vanuit de afdeling Klantenservice van Twente Milieu onderdeel van het onderzoek.

Procedure en respons
In november 2019 stuurden Twente Milieu 62.172 inwoners een e-nieuwsbrief met daarin een oproep om het onderzoek in te vullen en een link naar de vragenlijst van Kennispunt. De e-mailadressen konden we gebruiken omdat inwoners actief aan hebben gegeven door Twente Milieu geïnformeerd te worden per e-mail. Daarnaast liepen er online advertentiecampagnes via Facebook en Instagram en werd een advertentie geplaatst in huis-aan-huis kranten in alle gemeenten. Om de respons te verhogen werd aangegeven dat 25 inwoners een VVV-bon van € 25,- konden winnen. In het totaal vulden 16.864 inwoners de vragenlijst in, dit betekent een respons van maar liefst 27%. In 2017 was de respons 11%.

Rapportcijfers
In 2017 kreeg Twente Milieu een 7,2 als algemeen rapportcijfer. Hoewel dat een mooi cijfer is, hebben we gezegd dit cijfer te willen verhogen naar een 7,5. Gemiddeld wordt er in 2019 een 7,6 gegeven voor de inzameling van het afval, dit is boven de afgesproken norm van een 7,0 en dus ook boven de gestelde ambitie van een 7,5. Het meest tevreden zijn de inwoners over de inzameling van gft (8,2) en verpakkingen (8,0). Het grof restafval scoort net als in 2017 het laagst met een 6,8. Ten opzichte van 2017 is hier wel een lichtelijke stijging te zien, toen scoorde de inzameling van grof restafval een 6,2.

Inloggen gemeente