Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Van afval naar brandstof

Als Beheer Openbare Ruimte zijn we in Haaksbergen sinds enkele maanden bezig met een proef met het versnipperen van het snoeihout dat vrijkomt bij het snoeien van de bomen bij de boomploeg en bij het dunnen van houtwallen en singels in het buitengebied. Voorheen werd hout met de vrachtauto verzameld en in depot gezet, waarna het nogmaals opgeladen werd en als snoeihout en werd gestort als groenafval.

Het materiaal wordt nu versnipperd (gechipt), waarna we de chips kunnen verkopen als brandstof. Totaal gaat het om ongeveer 50/60 ton hout in de week.

Voordelen:

  • Voorkomen van afval en maken van brandstof op de werkplek
  • Co2 reductie door minder transporten en machine-uren
  • Besparing van transporturen naar het depot en het laden en transporteren naar de verwerker, waardoor materieel elders ingezet kan worden binnen de organisatie
  • Geen stortkosten, maar opbrengsten van de chips

Vooralsnog is dit een geslaagde proef.

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?