Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Nieuwe aanpak ratten: van melding naar bewustwording

Twente Milieu voert in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Wierden de bestrijding van ratten uit bij huishoudens en in de openbare ruimte. In Enschede ging Twente Milieu de laatste jaren over op een proactieve aanpak, die we stapsgewijs gaan uitrollen. We zetten daarbij meer in op bewustwording en daarmee op het voorkomen van rattenoverlast (preventie).

Dit doen we door bijvoorbeeld goede voorlichting te geven. Wat kunnen inwoners zelf al doen om rattenoverlast te voorkomen? Daarnaast hebben we een proactieve aanpak van bestrijden: op plekken waar toch veel ratten voorkomen en voor overlast zorgen, bestrijden we actief via de inzet van bijvoorbeeld innovatieve vallen. Voorheen gebeurde dat nog op basis van meldingen. De aanleiding voor deze nieuwe aanpak is het aantal meldingen over ratten. In Enschede zien we, net als in heel Nederland, een toename van het aantal meldingen over deze dieren. Dit komt door veranderende wetgeving, waarbij de inzet van gif in de buitenruimte alleen in heel uitzonderlijke gevallen nog mag. Meer informatie en tips vindt u hier.

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?