Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Mooie ontwikkelingen bij Buurtonderhoud

Twente Milieu voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit in Borne en Haaksbergen. Voor de overige aandeelhoudende gemeenten verschillen de taken sterk per gemeente. Voor iedere aandeelhoudende gemeente voeren wij één of meerdere taken uit (zie tabel verderop), waaronder gladheidbestrijding, rioolreiniging, marktreiniging en plaagdierbeheersing. We lichten een aantal ontwikkelingen uit die in 2020 plaatsvonden.

Aanpak preventieve bestrijding eikenprocessierups
Voor 2020 heeft de gemeente Borne gewerkt aan een Beheersplan Eikenprocessierups om overlast van eikenprocessierups te beperken. In het beheersplan zijn maatregelen vastgesteld voor de bestrijding van eiken rond scholen, sportvelden, in woongebieden en in het buitengebied. Dit betekent dat alle eikenbomen rond scholen, sportvelden en in woongebieden uit voorzorg worden bestreden met biologisch preparaat (sportvelden en scholen) en nematoden (woongebieden). In de gebieden waar mensen minder frequent verblijven, wordt de eikenprocessierups alleen bestreden door de (nesten van) eikenprocessierupsen weg te zuigen.

Het effect van de preventieve bestrijding werd nauwkeurig gemonitord en ook de eiken buiten de woongebieden werden wekelijks gecontroleerd op de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Hierdoor konden beginnende nesten snel worden verwijderd. Met deze aanpak zijn in 2020 goede resultaten behaald en in 2021 wordt dezelfde lijn voortgezet. De toekomst ligt bij het toepassen van meer biodiversiteit, zoals het aantrekken van insecten, zodat er een natuurlijke bestrijding ontstaat.

Veldkamp
In 2020 heeft Twente Milieu gewerkt aan de herinrichting van de Veldkamp in Borne. De bomen daar zijn vervangen door nieuwere boomsoorten. Er was nog een strook groen over waarop in het najaar bomen vanuit de Bornsche Maten zijn geplaatst. In de Bornsche Maten vond nieuwe aanleg van groen, plaats waarbij biodiversiteit een belangrijke rol heeft. Daarbij is nagedacht over insecten, hittebestendigheid, fijnstof, etc. Dit gebeurt samen met inwoners, om zo ook inwoners bewust te maken van hoe zij biodiversiteit toe kunnen passen in hun eigen tuinen.

Beheerdersgebouw begraafplaats Borne
Daarnaast werd in Borne in 2020 gewerkt aan een nieuw beheerdersgebouw op de begraafplaats. In dit gebouw is het kantoor van onze beheerder Peter Woolderink, een spreekkamer en de kantine voor de collega’s die het onderhoud op de begraafplaats uitvoeren. Het is een duurzaam gebouw, met een sedum dak en een zonneboom met zonnepanelen. Om het gebouw te realiseren moest een aantal bomen worden verwijderd. Het hout van deze bomen is toegepast in de zonneboom en ook is er gewerkt aan een houten tafel voor in de spreekkamer. Daarnaast wordt groen en grijs afval gescheiden en zijn er hiervoor ondergrondse containers geplaatst.

Uitbreiding taken Buurtonderhoud Haaksbergen
In december 2020 kreeg Twente Milieu groen licht voor het uitbreiden van Buurtonderhoud taken in de gemeente Haaksbergen per 2021. Met name de taken op het gebied van groenonderhoud zijn in omvang toegenomen. We kregen areaaluitbreiding (een groter gebied dat we mogen onderhouden) en de regie over adoptiegroen bij inwoners. Ook onderhouden we twee bedrijventerreinen en voeren we het meerjarig onderhoud en inspectie uit van bomen. Samen met de bomen van Borne, die ook onderhouden worden door Twente Milieu, vormt zich nu een mooi werkpakket. Verder onderhoudt Twente Milieu de begraafplaatsen in Haaksbergen - inclusief de wettelijke taken - en zijn plaagdierbeheersing en de bestrijding van de eikenprocessierups onderdeel geworden van het werkpakket van Twente Milieu.

Diensten die Twente Milieu in 2020 uitvoerde voor de gemeenten

Buurtonderhoud taken die Twente Milieu uitvoert in de gemeenten
Inloggen gemeente