Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

In Enschede kiest de inwoner zelf

De afgelopen jaren trof de gemeente Enschede al verschillende maatregelen om het scheiden van afval te stimuleren. Jaren geleden werd de papiercontainer geïntroduceerd, verpakkingen werden huis-aan-huis opgehaald met zakken en in 2017 werd diftar ingevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Enschede 125 kg restafval per inwoner per jaar inzamelt. Om het doel van 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030 te bereiken, werden in 2020 voorbereidingen getroffen voor de invoering van een keuzemodel en gfe-inzameling bij hoogbouw (groete-, fruit- en etensresten). Ook is er veel aandacht voor illegale bijplaatsingen bij ondergrondse containers.

Iedereen overal ondergronds storten
Samen met Twente Milieu werd er een menukaart tegen illegale bijplaatsingen ontwikkeld. Vanuit de elf mogelijke acties, wees de gemeenteraad er drie aan. Zo werden vanaf 2020 de voorrijkosten voor het ophalen van grof restafval verlaagd, het stortquotum voor het wegbrengen van grof restafval werd verhoogd naar 75 kg en elke inwoner kan zijn of haar restafval bij elke ondergrondse restafvalcontainer in de stad weggooien. Inwoners konden altijd al op de drie dichtstbijzijnde ondergrondse containers storten, maar hebben nu - met de milieupas - toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainers in Enschede.

Keuzevrijheid staat centraal
Uit een stadsbrede digitale enquête onder inwoners van Enschede werd het keuzemodel geboren. Een model waarbij inwoners zelf kiezen welk afval zij thuis willen laten ophalen en welk afval ze willen wegbrengen. Inwoners kunnen gebruik maken van 4 containers aan huis: verpakkingen, gft, papier en restafval. Ook het formaat kan zelf bepaald worden: een kleinere container van 140 liter of een grotere container van 240 liter. Het is mogelijk om alle vier containers aan huis te hebben, maar één, twee of drie is ook een optie. De afvalsoorten waarvoor de inwoner geen container aan huis heeft, kunnen zelf weggebracht worden naar verzamelcontainers in de wijk of buurt.

Nieuw in Enschede: de verpakkingencontainer
De verpakkingencontainer vervangt de doorzichtige gratis plastic verpakkingenzakken. Huishoudens die geen gebruik willen maken van een verpakkingencontainer aan huis kunnen alsnog een aantal rollen verpakkingenzakken per jaar ophalen. Deze verpakkingenzakken kunnen zij vervolgens wegbrengen naar één van de vele verzamelcontainers voor verpakkingen in Enschede.

Gfe scheiden bij hoogbouw
Bewoners van hoogbouw hebben vanaf 2021 de mogelijkheid gekregen om groente-, fruit- en etensresten (GFE-afval) te scheiden, zodat ze minder restafval overhouden. Er zijn in 2020 bovengrondse GFE-verzamelcontainers geplaatst, waar bewoners dit afval naartoe kunnen brengen. In Enschede-Zuid vond de afgelopen jaren een proef plaats met de gescheiden inzameling van GFE. De resultaten en reacties zijn positief. Veel mensen zijn blij dat ze de GFE-resten niet zo lang hoeven te bewaren en direct vanuit de keuken kunnen wegbrengen. Zo wordt stankoverlast voorkomen. Door de komst van de verzamelcontainer hebben alle inwoners van Enschede – of ze nu hoog of laag wonen – dezelfde mogelijkheden om optimaal afval te scheiden. Het gebruik van de GFE-verzamelcontainers is voor hoogbouwbewoners gratis. Ook kregen hoogbouwbewoners in 2020 een gratis biobakje voor op het aanrecht aangeboden, zodat zij goed het GFE kunnen scheiden.

Kiesjecontainer.nl
Er is bij de invoering van het keuzemodel veel geïnvesteerd in inwonercommunicatie. In mei 2020 ontvingen alle laagbouwbewoners in Enschede een brief. Daarin stond in een stappenplan beschreven hoe zij hun keuze door konden geven. Voor het doorgeven van de keuze werd een speciale website gemaakt: www.kiesjecontainer.nl. Het is belangrijk dat huishoudens een container kiezen die bij hun huishouden past. Daarom gaf de website ook per situatie een advies. In de keuzeperiode werd er ook - met name online - campagne gevoerd met inwoners uit Enschede als boegbeeld en de boodschap 'Heb jij al gekozen?'.

Inloggen gemeente