Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Tijdelijke sluiting textielcontainers

Tussen april en augustus werden de textielcontainers tijdelijk gesloten. Omdat de textielsorteercentra extra maatregelen moesten treffen om het werk veilig en volgens de richtlijnen uit te kunnen voeren, was er niet voldoende personeel voor de sortering. Daarnaast was er onvoldoende plek om het textiel zo lang op te slaan. We vroegen aan inwoners om hun textiel tijdelijk thuis te bewaren of zelf naar een kringloopwinkel te brengen.

Vanaf de tweede week van augustus heeft Twente Milieu de inzameling van textiel kunnen hervatten. De textielcontainers in de verschillende gemeenten gingen vanaf dat moment gefaseerd open. Op deze manier hielden we de druk op het textielsorteercentrum beheersbaar. Begin september waren uiteindelijk alle textielcontainers weer open.

Tot de heropening in september vroegen we inwoners niet massaal de containers te gebruiken en wanneer ze grote hoeveelheden hebben deze rechtstreeks naar het kringloopbedrijf te brengen. Inwoners konden aan de containers zien wanneer hij weer geopend is: de speciale sticker over de sluiting is dan van de container verwijderd. We vragen inwoners om hun schone textiel textiel in gesloten zakken aan te bieden in de containers.

Kans benut
De kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs hebben van het moment gebruik gemaakt om hun krachten te bundelen en hun beide sorteercentra samen te voegen in Tubbergen. Al het door Twente Milieu ingezamelde textiel wordt nu in Tubbergen gesorteerd, waarna de herbruikbare en herdraagbare kleding verdeeld wordt over de winkels van de kringloopbedrijven. Andere gesorteerde stromen textiel voor recycling worden rechtstreeks naar eindverwerkers gebracht, zoals bijvoorbeeld Frankenhuis in Haaksbergen waar het vervezeld wordt.

Inloggen gemeente