Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Oldenzaal

Jaarreportage downloaden

Het jaar 2020 gaat voor velen de boeken in als het jaar waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Oldenzaal is gebeurd in 2020? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 109 kg restafval per inwoner naar 106 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Oldenzaal kent sinds 2017 een beleid gestoeld op gedifferentieerde tarieven, waarmee via een prijsprikkel op restafval gestimuleerd wordt de hoeveelheid restafval te verminderen en het scheiden van afval te stimuleren.
Huishoudens betalen een basistarief, aangevuld met een bedrag per lediging voor restafval. In 2020 is de frequentie voor inzameling van restafval aan huis verlaagd van tweewekelijks naar vierwekelijks. Dit ging
gepaard met de introductie van nieuwe routes voor restafval.

De hoeveelheid restafval in de gemeente Oldenzaal is iets verder gedaald van 109 kilo in 2019 naar 106 kilo in
2020. Dat is net boven het landelijke doel van 100 kilo per inwoner in 2020. Zonder de coronamaatregelen, die effect hadden op het aanbod van huishoudelijk afval, was dit doel waarschijnlijk behaald. In alle andere gemeenten van Twente Milieu is namelijk een stijging van de hoeveelheid restafval te zien in 2020. Deze is in Oldenzaal teniet gedaan door de frequentiewijziging bij de inzameling: van tweewekelijks naar vierwekelijks.

Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Een derde van het gewicht van het restafval bestaat uit gft (tuinafval en etensresten). Op basis van volume bestaat een kwart van het restafval nog uit verpakkingen. Beide afvalstromen kunnen dus nog beter gescheiden worden door de inwoners van Oldenzaal en zo de hoeveelheid restafval verminderen.

Jaarrapportage Oldenzaal 2020

Inloggen gemeente