Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Losser

Jaarreportage downloaden

De jaren 2020 en 2021 gaan voor velen de boeken in als de tijd waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Losser is gebeurd in 2021? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

92 kg restafval per inwoner

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Losser kent sinds 2018 beleid op basis van gedifferentieerde tarieven (diftar), waarbij huishoudens naast een basistarief een vast bedrag betalen voor het hebben van een restafvalcontainer aan huis en een tarief per lediging voor restafval. Het legen van verpakkingen en gft is gratis.

Al sinds 2018 heeft de gemeente Losser het landelijke doel voor 2020 bereikt: 100 kilo restafval per inwoner per jaar. In 2021 is de hoeveelheid ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. Door de coronamaatregelen zagen we in 2020 een stijging ten opzichte van 2019, ook in 2021 waren nog veel maatregelen van kracht die hun invloed hebben gehad op het huishoudelijk afval.


Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Op basis van gewicht bestaat bijna een kwart van het restafval nog uit gft (tuinafval en etensresten). Op basis van volume bestaat meer dan een kwart van het restafval uit verpakkingen. Beide afvalstromen kunnen dus nog beter gescheiden worden om de hoeveelheid restafval verder te verminderen.

Jaarrapportage Losser 2021

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?