Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Hof van Twente

Jaarreportage downloaden

De jaren 2020 en 2021 gaan voor velen de boeken in als de tijd waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Hof van Twente is gebeurd in 2021? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 91 kg restafval per inwoner naar 90 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Hof van Twente kent sinds 2017 gedifferentieerde tarieven (diftar) op restafval. Dat betekent dat ieder huishouden een basistarief betaalt, aangevuld met een vast tarief voor het hebben van een container voor restafval en/of gft en een milieupas. Daar bovenop geldt een tarief voor het aantal ledigingen van de restafvalcontainer. Per 1 juli 2022 heeft Hof van Twente een nieuw inzamelschema, waarbij restafval vierwekelijks wordt opgehaald en verpakkingen driewekelijks. Voor gft-afval blijft dit tweewekelijks.

De hoeveelheid restafval per inwoner is vrijwel gelijk aan die van 2021. Dit heeft vermoedelijk nog steeds te maken met de coronamaatregelen en is een effect dat in alle Twente Milieu gemeenten zichtbaar is. De verwachting is dat de hoeveelheid weer zal dalen naar het niveau van 2019 zonder coronamaatregelen.


Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Dertig procent van het gewicht van het restafval bestaat nog uit gft (tuinafval en etensresten). Dit komt deels omdat de hoogbouw nog geen mogelijkheid heeft om gft te scheiden, maar de invloed hiervan is in Hof van Twente beperkt. Bijna een vijfde van het volume van het restafval bestaat nog uit verpakkingen, die gescheiden kunnen worden. Ook is ongeveer 10% van het volume nog textiel dat gescheiden kan worden.

Jaarrapportage Hof van Twente 2021

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?