Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Wierden

Jaarreportage downloaden

Het jaar 2020 gaat voor velen de boeken in als het jaar waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Almelo is gebeurd in 2020? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 63 kg restafval per inwoners naar 76 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. In dat kader voerde de gemeente Wierden in 2018 diftar in, oftewel: gedifferentieerde tarieven voor restafval. Huishoudens betalen een vast basistarief en daarnaast voor het aantal keren dat zij hun restafvalcontainer aan straat zetten of restafval naar de verzamelcontainer brengen. In Wierden worden het restafval, het gft-afval en de verpakkingen bij laagbouwhuishoudens driewekelijks aan huis opgehaald. In de zomermaanden wordt het gft-afval wekelijks ingezameld. Gemeente Wierden heeft een eigen afvalbrengpunt. Daarnaast staat er maandelijks op twee plekken in de gemeente een voorziening voor de inzameling van klein chemisch afval.

De gemeente Wierden heeft het landelijke doel van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 ruimschoots gehaald. De hoeveelheid restafval in de gemeente Wierden is ten opzichte van 2019 wel gestegen met 13 kilo tot 76 kilo per inwoner per jaar. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen, waardoor er meer huishoudelijk afval is geproduceerd. 89% van het restafval is huis-aan-huis ingezameld met minicontainers, slechts 8% bij de hoogbouw met verzamelcontainers en het overige restafval is afkomstig van het afvalbrengpunt

Gemeente Wierden negende aandeelhouder

In 2020 werd de gemeente Wierden aandeelhouder van Twente Milieu. De lopende contracten voor de inzameling zijn gerespecteerd, maar vallen nu onder de regie van Twente Milieu. Leemans verzorgt de huis aan huis-aan-huis inzameling en de transporten van het afvalbrengpunt, Renewi de inzameling van verzamelcontainers voor verpakkingen en Suez de verzamelcontainers voor het glas. Twente Milieu verzorgt de data-uitwisseling voor het diftarsysteem, is voor inwoners het eerste aanspreekpunt via de klantenservice en verzorgt de communicatie omtrent de afvalinzameling in samenwerking met de gemeente Wierden.

Jaarrapportage Wierden 2020

Inloggen gemeente