Borne

Jaarreportage downloaden

Het jaar 2020 zal voor velen de boeken in gaan als het jaar waarin corona onze levens beheerste. Tegelijkertijd gingen de meeste werkzaamheden van Twente Milieu door in alle gemeenten. Een bijzonder jaar waarvan de effecten van coronamaatregelen ook zichtbaar zijn in de hoeveelheden huishoudelijk afval die zijn ingezameld. Thuis werd er gewerkt, getuinierd en door sluiting van de horeca ook meer gegeten en gedronken. Dit zorgde voor pieken op de afvalbrengpunten en meer ledigingen van containers aan huis.

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig. De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te kunnen worden. Samen met ketenpartners is 2020 gebruikt om aanpassingen te doen in de inzameling en met extra acties en communicatie de inwoners te helpen met het beter scheiden van de verpakkingen. We doen het qua kwantiteit al erg goed, nu moet de focus op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren.

De collega’s van Buurtonderhoud hebben ondertussen de openbare ruimte op orde gehouden. De taken verschillen per gemeente, maar overal zijn we actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter en bijvoorbeeld overlast van plaagdieren beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Borne is gebeurd in 2020? Open onze jaarrapportage en we nemen je mee in de resultaten en ontwikkelingen. Aan het eind van de jaarrapportage is een intergemeentelijk vergelijking te vinden van alle Twente Milieu gemeenten. Samen op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 136 kg restafval per inwoner naar 92 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. In dat kader voerde de gemeente Borne per 1 januari 2020 diftar in, oftewel: gedifferentieerde tarieven voor restafval. Huishoudens betalen een vast basistarief en daarnaast voor het aantal keren dat zij hun restafvalcontainer aan straat zetten of restafval naar de verzamelcontainer brengen.

Het eerste jaar diftar laat zich goed zien in de daling van het restafval: van 136 naar 92 kg per inwoner. Dat is een daling van 30% die gebruikelijk is bij de invoering van diftar.

Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Een kwart van het restafval bestaat op basis van gewicht nog uit gft (tuinafval en etensresten), op basis van volume bestaat een kwart nog uit verpakkingen. Dertig procent bestaat uit echt restafval dat niet te scheiden is, wat laat zien dat de ambitie van 50 kilo restafval uit de regionale afvalvisie Afvalloos Twente haalbaar is.

Biodiversiteit vergroten in de openbare ruimte

Sinds 2014 voert Twente Milieu een groot deel van de gemeentelijke taken in de openbare ruimte uit in de gemeente Borne

Een belangrijk aandachtspunt in 2020 en de komende jaren is het vergroten van de biodiversiteit. Hier is het maaibeleid inmiddels op aangepast en bij omvormingen of aanleg zal er extra rekening mee worden gehouden. Het helpt bijvoorbeeld bij het terugdringen van overlast van de eikenprocessierups en het bevordert de terugkeer van insecten en planten in de stedelijke omgeving.

Jaarrapportage Borne 2020