Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Enschede

Jaarreportage downloaden

De jaren 2020 en 2021 gaan voor velen de boeken in als de tijd waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Enschede is gebeurd in 2021? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 126 kg restafval per inwoner naar 103 kg

De hoeveelheid fijn restafval is in 2021 gedaald van 126 naar 103 kilo per inwoner. Dat is de grootste daling sinds de invoering van diftar in 2017. Deze duidelijke daling van het restafval brengt de gemeente Enschede weer dichter in de buurt van haar ambitie, namelijk maximaal 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Een heel nette prestatie, gezien de stedelijkheidsklasse van de gemeente. In 2021 is het totaal aangeboden restafval gedaald met 16% ten opzichte van 2020. In 2020 was de hoeveelheid restafval door de coronamaatregelen relatief hoog. Echter de hoeveelheid restafval is in 2021 nog lager dan in 2019.

Wat zit er nog in het restafval dat er niet thuishoort?

Ruim 30% van het gewicht van het restafval bestaat nog uit tuinafval en etensresten. Afval dat in de hele gemeente ook gescheiden wordt ingezameld, maar helaas dus ook nog in het restafval belandt. Meer dan een kwart van het volume van het restafval bestaat uit verpakkingen. Uit de sorteeranalyse blijkt verder dat 6% bestaat uit luiers, die nog niet gerecycled kunnen worden. Slechts 32% van het restafval bestaat uit afval dat niet te scheiden is en dus eigenlijk het echte restafval is. Door betere scheiding zou de doelstelling van 50 kilo restafval per inwoner per jaar uit Afvalloos Twente gehaald worden.

Jaarrapportage Enschede 2021

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?