Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Enschede

Jaarreportage downloaden

Het jaar 2020 gaat voor velen de boeken in als het jaar waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Enschede is gebeurd in 2020? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 118 kg restafval per inwoner naar 126 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Enschede kent sinds 2017 een afvalstoffenheffing met een gedifferentieerd tarief (diftar), waarbij alle huishoudens een basistarief betalen en daarnaast betalen voor het aantal keren dat zij restafval hebben weggebracht naar een verzamelcontainer of hun grijze container hebben laten legen.

Na een daling van enkele jaren is de hoeveelheid restafval in 2020 licht toegenomen. Dit is een ontwikkeling die we bij veel Twente Milieu gemeenten zien en die grotendeels te verklaren is door het effect van de coronamaatregelen op het huishoudelijk afval dat aangeboden wordt. Het effect is in de meeste gemeenten een stijging van ongeveer 10%, waarbij het effect in Enschede dus mee lijkt te vallen met slechts een toename van 8 kg per inwoner ten opzichte van 2019.

Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Ruim een derde van het gewicht van het restafval bestaat uit gft (tuinafval en etensresten). De invoering van de verzamelcontainers voor gfe bij hoogbouw gaan hier in 2021 mogelijk een positief effect op hebben.
Qua volume is het juist de afvalstroom verpakkingen die opvalt: ruim een kwart van het restafval bestaat hier nog uit. Ondanks het feit dat er al goed gescheiden wordt valt hier dus nog meer winst te behalen.

Jaarrapportage Enschede 2020

Inloggen gemeente