Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Borne

Jaarreportage downloaden

De jaren 2020 en 2021 gaan voor velen de boeken in als de tijd waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Borne is gebeurd in 2021? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 92 kg restafval per inwoner naar 95 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. In dat kader voerde de gemeente Borne per 1 januari 2020 diftar in, oftewel: gedifferentieerde tarieven voor restafval. Huishoudens betalen een vast basistarief en daarnaast voor het aantal keren dat zij hun restafvalcontainer aan straat zetten of restafval naar de verzamelcontainer brengen.

Na een spectaculaire daling van de hoeveelheid restafval in het eerste jaar van de beleidswijziging in 2020, is de hoeveelheid restafval in 2021 licht gestegen. Nog steeds is de hoeveelheid onder de 100 kilo per inwoner gebleven. Het landelijke doel van 2020 blijft dus nog steeds bereikt.


Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Een kwart van het restafval bestaat op basis van gewicht nog uit gft (tuinafval en etensresten), op basis van volume bestaat bijna een kwart nog uit verpakkingen. Een derde bestaat uit echt restafval dat niet te scheiden is, wat laat zien dat de ambitie van 50 kilo restafval uit de regionale afvalvisie Afvalloos Twente haalbaar is.

Buurtonderhoud

Preventieve bestrijding eikenprocessierups
Ook in 2021 is de eikenprocessierups actief bestreden. Omdat de gemeente Borne de overlast van de eikenprocessierups ziet als een gezondheidsprobleem, is er, net als in 2020, actief ingezet op de bestrijding. Inwoners zijn hierover vooraf geïnformeerd door middel van een redactionele pagina in de Week van Borne. Er zijn ruim 2000 bomen in woongebieden in de gemeente preventief behandeld. Helaas is het met de huidige beschikbare bestrijdingsmiddelen nog niet mogelijk om de overlast helemaal weg te nemen. We zetten daarom ook in op het beheersen van de overlast op lange termijn. Dit doen we met maatregelen, zoals het verminderen van de aanplant van eiken en het bieden van voldoende nestgelegenheid voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Opening gedenkpark Borne
De begraafplaats aan de von Bönninghausenstraat is nu een gedenkpark, waar bezoekers niet alleen hun overleden dierbaren kunnen bezoeken, maar ook kunnen genieten van de rust op een bankje in de natuur. Het beheerdersgebouw heeft een metamorfose ondergaan. Het nieuwe gebouw is gebouwd door Bornse ondernemers en is duurzaam: het is gasloos, energieneutraal en het heeft een mosdak met zonnepanelen.

Jaarrapportage Borne 2021

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?