Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Almelo

Jaarreportage downloaden

Het jaar 2020 gaat voor velen de boeken in als het jaar waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Almelo is gebeurd in 2020? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 172 kg restafval per inwoner naar 190 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. Wijzigingen in het afvalbeleid hebben zich in 2020 niet voorgedaan. De gemeente Almelo kent een laagfrequente inzameling van afval aan huis. Het restafval wordt vierwekelijks huis-aan-huis ingezameld, evenals de verpakkingen en het papier. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tweewekelijks aan huis ingezameld.

De hoeveelheid restafval in de gemeente Almelo is met 18 kilo per inwoner gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Deze stijging is voornamelijk te verklaren door de effecten van de coronamaatregelen op het huishoudelijk afval dat vrijkomt en is ook te zien in andere Twentse gemeenten.

Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Uit de sorteeranalyse blijkt dat op basis van gewicht nog meer dan een derde van het restafval uit gft bestaat
(tuinafval en etensresten). Qua volume bestaat het restafval nog voor een derde uit verpakkingen. Dit is opvallend, omdat beide afvalstromen ook gescheiden aan huis worden ingezameld.

Jaarrapportage Almelo 2020

Inloggen gemeente