Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Kernactiviteiten

Twente Milieu is werkzaam voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende kernactiviteiten:

Reparatie en onderhoud

 • Eigen materieel
 • Materieel en voertuigen van aandeelhouders en derden
 • (Ondergrondse) verzamelcontainers
 • Verkeersregelinstallaties

Overige taken

 • Parkeerbeheer
 • Beheer fietsenstallingen

Advies en ondersteuning

 • Vertalen van milieudoelstellingen naar uitvoering met een concrete aanpak
 • Integraal beheer van de openbare ruimte
 • Communicatie over afval en beheer openbare ruimte (van strategie tot uitvoering)
 • Beleidsadvisering
 • Beleidsevaluatie
 • Voorlichting
 • Educatie

Inzameling en transport huishoudelijk afval

Duurzaam en gescheiden inzameling van:

 • Vier afvalstromen aan huis
 • Zes afvalstromen in openbare ruimte
 • 32 grove afvalstromen op de afvalbrengpunten
 • Beheer en onderhoud inzamelmiddelen
 • Digitaal containermanagement
 • Vermarkting afvalstromen
 • Uitvoering sorteeranalyses
 • Rapporteren en benchmarken ingezamelde hoeveelheden

Beheer openbare ruimte

 • Groenonderhoud
 • Civiel onderhoud
 • Machinale reiniging
 • Onkruidbestrijding
 • Gladheidbestrijding
 • Rioleringsbeheer
 • 24-uurs calamiteitendienst
 • Ongediertebestrijding

Focus op primaire taken

Twente Milieu is primair opgericht voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. In de loop der tijd zijn er commerciële bedrijfsactiviteiten ontplooid. Activiteiten die de primaire taken teveel beïnvloedden. We hebben de commerciële bedrijfsactiviteiten inmiddels vrijwel afgestoten, ook in relatie met de invoering van de Wet Markt en Overheid op 1 juli 2014.

Inloggen gemeente