U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Communicatiecampagne

Bye bye (grijze) bak!

In 2017 verandert stapsgewijs de manier waarop we restafval ophalen. Hengelose huishoudens hebben door goed te scheiden steeds minder restafval. De grijze container staat daarom nog maar enkele keren per jaar aan de straat. Daarom gaan we over op het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers. Inwoners kunnen dan op elk gewenst moment hun restafval kwijt en hoeven niet meer te wachten tot de minicontainer vol is en de vrachtwagen van Twente Milieu langskomt. Daarnaast helpt deze serviceprikkel ons om de Twentse doelstelling van maximaal 50 kilo restafval per persoon in 2030 te halen. 

In 2012 is in Hengelo Diftar ingevoerd. De totale hoeveelheid restafval is daardoor al flink afgenomen. In 2016 had een gemiddelde Hengeloër 129 kilo restafval. Door de grijze container in te nemen, verwacht de gemeente dat de totale hoeveelheid restafval verder afneemt. Einddoel: in 2030 hebben de inwoners van Hengelo gemiddeld nog 50 kilo restafval per persoon per jaar (tussendoel is 100 kilo in 2020).

Communicatie tot nu toe

Sinds het einde van 2011 zijn er al 15 Afvalkleppers huis aan huis verspreid over de wijzigingen op het gebied van afval. Daarnaast zijn er tientallen publicaties gedaan in het Hengelo's Weekblad, op www.hengelo.nl, op www.twentemilieu.nl, op Twitter, Facebook en de wijkkranten. Eind 2015 organiseerden we 8 inloopavonden in heel Hengelo, met als onderwerp de verpakkingencontainer en het omgekeerd inzamelen. Reclameborden langs de grote wegen ondersteunden de boodschap.

Alle Afvalkleppers zijn op deze website te vinden. Eind december 2014 verspreidden we een Afvalklepper met daarin informatie over de drie keuzes die de raad kon maken op het gebied van afvalbeleid. Daarin stond de oproep om hierover mee te denken, met daarbij het e-mailadres waar inwoners naar konden mailen. Ook hebben we de inwoners gewezen op de politieke markten en dit herhaald via Twitter, het Hengelo's weekblad en de website van de gemeente Hengelo.

Brief aan huis
In maart 2016 hebben alle Hengelose huishoudens op adres (per post) een bewaarexemplaar van de Afvalklepper ontvangen. Bij de Afvalklepper zat een brief van wethouder Marcel Elferink.

"We zijn goed bezig in Hengelo, maar we zijn er nog niet."

- Wethouder Marcel Elferink, bewonersbrief maart 2016

Communicatiestrategie 2017

We willen een doorbraak van de Habbitloop; een gedragsverandering bewerkstelligen. Dat doen we door de voordelen te benoemen; positief aanvliegen. Mensen maken keuzen uit automatisme, ze kunnen echter wel bewust hun patroon doorbreken. Denk hierbij aan een perceptieverandering door nieuwe inzichten. 

Positief aanvliegen
We gaan de positieve kanten van afval scheiden en de inname van de grijze container benadrukken met humor. We spelen daarbij in op latente behoeftes (belonen); het scheelt ruimte; geen stinkende bak meer aan huis; afval wegbrengen op momenten dat het zelf uitkomt, minder afval is minder geld betalen. Het weghalen van de grijze container levert iets op. De boodschap is positief, maar niet ‘over the top’. We hebben en houden wel respect voor gevoelens in de samenleving; vragen en opmerkingen moeten we serieus nemen, vooral voor de specifieke doelgroepen (we bieden mensen handelingsperspectief).  

Komiek inzetten
Een komiek kan de positieve boodschap als geen ander brengen. De komiek is spontaan, intuïtief op zoek naar de juiste snaar voor zijn publiek. Relaxed en levendig betrokken bij andere mensen. We combineren daarnaast humor met betrouwbaarheid; informatie van de komiek in combinatie met informatie van de expert (afvalcoach). Dit levert een sterk beeld op. 

Campagne byebyebak
In onze campagne is de komiek verwezenlijkt in de persoon van Jeffrey Spalburg. Jeffrey is onder andere cabaretier en stand-up comedian. De meeste Hengeloërs zullen hem kennen van zijn hit Hengelo-o-o. We communiceren per wijk. De campagne duurt in elke wijk drie maanden: vanaf de eerste brief tot en met het innemen van de grijze container.

Communicatie-aanpak 

Het komende jaar stapt Hengelo buurt voor buurt over op het nieuwe inzamelsysteem. Het is belangrijk dat de inwoners weten wat er gaat veranderen, wanneer het gaat veranderen, hoe dat gebeurt en wat daar de reden van is. Onderstaand een opsomming van de middelen die we hiervoor inzetten: • Campagnewebsite
  Webpagina waarop alle informatie per buurt te vinden is over het verdwijnen van de grijze container, waaronder de veelgestelde vragen.
 • Inloopavonden
  Elke buurt wordt uitgenodigd voor een inloopavond. Dit jaar vinden er ongeveer 15 inloopavonden plaats.
 • Bewonersbrieven
  Ieder huishouden krijgt een tweetal brieven: een aankondiging en uitnodiging voor de inloopavond en een waarin de innamedag vermeld staat.
 • Afvalcoach
  De afvalcoach helpt inwoners op het gebied van afvalscheiding. Dat kan op straat, bij evenementen, maar indien gewenst ook aan huis. In Hengelo is vooral afvalcoach Jeroen te vinden.
 • Digitale marketing
  Ook online kunnen inwoners niet om de campagne heen: Facebook- en Instagramadvertising worden ingezet voor maximale attentiewaarde.
 • Video's
  In video's legt Jeffrey Spalburg uit wat de komende veranderingen zijn. De afvalcoach geeft in video's meer uitleg over afval scheiden. De video's van Jeffrey worden in de eerste maand van de campagne verspreid via Facebookadvertising en zijn daarnaast zichtbaar op de campagnepagina.
 • Digitale nieuwsbrieven
  Inwoners die de website van Twente Milieu bezochten en hun e-mailadres achterlieten, krijgen gedurende campagne driemaal een digitale nieuwsbrief met een update. • Informatiekrant
  Huishoudens krijgen in de tweede maand van de campagne een informatiekrant met algemene informatie over het verdwijnen van de grijze container.
 • Kletskeet
  Op sommige plekken is extra aandacht vereist. Daarvoor hebben wij de kletskeet. Een mobiel informatiepunt in de wijk.
 • Gemeenteadvertenties
  In de gemeenteadvertentie wordt regelmatig aandacht geschonken aan het afvalbeleid. Vanaf eind maart heeft afvalcoach Jeroen een vaste rubriek.
 • Sandwichborden
  Tijdens de tweede maand van de campagne adverteren we een week langs de weg om de boodschap te versterken.

17-03-20-Beeldmerk-jeffrey-byebyebak-lig

Enkele middelen uitgelicht

Video's met Jeffrey Spalburg

De Kletskeet

Kletskeet-byebyebak-860x860.jpg?mtime=20170407100252#asset:30933

Op sommige plekken is extra aandacht vereist. Daarvoor hebben wij de kletskeet. Een mobiel informatiepunt in de wijk.

De Afvalcoach

Afvalcoach-860x860.jpg?mtime=20170320133

De afvalcoach helpt inwoners op het gebied van afvalscheiding. Dat kan op straat, bij evenementen, maar indien gewenst ook aan huis. In Hengelo is vooral afvalcoach Jeroen te vinden.

Inloopavonden

Informatieavonden-860x860.jpg?mtime=2017

Elke buurt wordt uitgenodigd voor een inloopavond. Dit jaar vinden er ongeveer 15 inloopavonden plaats.

Sandwichborden

17-03-27-Sandwichbord-byebyebak-Jeffrey.jpg?mtime=20170327112711#asset:29261

Tijdens de tweede maand van de campagne adverteren we langs de weg om de boodschap te versterken.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Door vrijblijvend uw e-mailadres in te vullen, kunnen wij u van persoonlijke informatie, wijzigingen en afvaltips voorzien. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.