Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Bioboxen worden vanaf 1 juni geplaatst

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben het definitieve plaatsingsplan voor bioboxen vastgesteld. Twente Milieu begint vanaf 1 juni met het plaatsen van de bioboxen op de vastgestelde locaties. Als eerste worden de bioboxen geplaatst waar nu de Voedselfiets etensresten inzamelt. Vervolgens worden de overige bioboxen aangelegd. Vanaf 1 juli kunnen de eerste bewoners de biobox gebruiken. Naar verwachting kunnen eind augustus alle hoogbouwbewoners gebruik maken van de biobox.

Als de bioboxen geplaatst zijn, kunnen de ruim 11.000 Hengelose hoogbouwhuishoudens hun etensresten apart scheiden. De biobox bestaat uit een metalen behuizing met daarin een minicontainer van 240 liter. Aan de bovenkant is een inwerptrommel geplaatst met een inhoud van 10 liter. Huishoudens kunnen zo geregeld kleine hoeveelheden etensresten wegbrengen. De box is net als de ondergrondse restafvalcontainers voorzien van een toegangssysteem. Het kost 8 cent per keer om met de milieupas etensresten weg te gooien.

De Voedselfiets stopt
Op dit moment kunnen alleen de hoogbouwwoningen die gebruik maken van de Voedselfiets hun etensresten apart scheiden. Vanaf 2024 zijn gemeenten verplicht om bij alle hoogbouwwoningen apart etensresten in te zamelen. Via de Voedselfiets is dat niet mogelijk. Daarom heeft de gemeenteraad gekozen voor de biobox. De Voedselfiets stopt per 1 juli.

Gratis biobakje
Hoogbouwbewoners krijgen van de gemeente de komende maanden een speciaal biobakje waarmee ze etensresten kunnen scheiden. Dit bakje past precies op de biobox en moet het de inwoners makkelijker maken om etensresten weg te gooien. Bij het bakje zit een wikkel met informatie over wat wel en niet in de biobox mag.

Zienswijzen
Bij de gemeente Hengelo zijn 96 zienswijzen binnengekomen op het concept plaatsingsplan. De indieners van de zienswijzen krijgen deze week bericht. 35 zienswijzen zijn gehonoreerd. Op basis van de zienswijzen zijn twee alternatieve locaties en drie nieuwe locaties aangewezen. Daarnaast zijn er, op basis van deze zienswijzen, acht locaties vervallen.

Na verder onderzoek zijn nog veertien andere locaties afgevallen, drie alternatieve locaties en vijf nieuwe locaties opgemaakt. Er staan nu 187 locaties in het definitieve plaatsingsplan. Het definitieve plaatsingsplan is vanaf 31 mei te vinden op de website van de gemeente Hengelo.

De indieners van een zienswijze kunnen nog beroep instellen bij de Raad van State. Voor de gewijzigde en nieuwe locaties kan nog beroep ingesteld worden bij de Raad van State. In eerste instantie wordt op alle 187 locaties een biobox geplaatst. Als door een beroepsprocedure bij de Raad van State een locatie vervalt, wordt deze verwijderd.

Inloggen gemeente