Helden

Helden in het zonnetje

Deze week is het de week van de Helden in het afval en het groen. Elke dag zetten we één van onze uitvoerende afdelingen in het zonnetje.

Helden van de Afvalinzameling

Onze 125 gemotiveerde collega’s zijn dagelijks op verschillende plekken bezig met de afvalinzameling. In weer en wind, bij extreme hitte of tijdens winterse kou. De meeste inwoners zullen onze collega’s herkennen van het legen van de containers aan huis. Maar misschien heb je ze ook weleens de verzamelcontainers bij milieupleintjes zien legen. Daarnaast werken er collega’s op het afvalbrengpunt/Milieupark. Het werk gaat altijd door: in de avond – als er in sommige gemeenten papier ingezameld wordt – , op zaterdag – als het afvalbrengpunt/Milieupark open is – en rond feestdagen – als de afvalinzameling ingehaald moet worden vanwege een feestdag –. Tijdens Corona moeten onze collega’s nóg een stapje extra zetten, omdat er meer afval vrijkomt in huishoudens. Maar hun motto is en blijft: samen krijgen we het werk elke dag weer gedaan! Daar zijn we trots op.

Bekijk hiernaast een dag uit het leven van de vuilnisman.

Download kleurplaten

Milieuplein

Vuilniswagen

Helden van Beheer Openbare Ruimte

Veel inwoners kennen Twente Milieu als afvalinzamelaar. Maar het zal je misschien verbazen hoeveel taken we óók hebben op het gebied van Beheer Openbare Ruimte. Ruim 90 medewerkers werken aan rioolreiniging, groenonderhoud, maaien, vegen, boomonderhoud, gladheidbestrijding, plaagdierbeheersing, calamiteiten en evenementen. Daarmee werkt Twente Milieu dus aan de hele leefomgeving in Twente. Het verschilt per gemeenten welke taken onze collega’s op het gebied van Beheer Openbare Ruimte uitvoeren, afhankelijk van het beleid van de gemeente. Wist je bijvoorbeeld dat onze collega’s op de veegmachine 365 dagen per jaar de binnenstad van Enschede vegen? En dat onze calamiteitendienst ter plaatste komt als er een oliespoor op de weg ligt? Het werk van onze collega’s van Beheer Openbare Ruimte is op veel vlakken specialistisch. Daarom worden onze collega’s continu getraind en geschoold en werken ze altijd volgens de laatste normen. Daarmee hebben we veel kennis in huis en daar zijn we trots op!

Download Afvalmonsterbingo

Afvalmonsterbingo

Helden van de Werkplaatsen

Bij Twente Milieu hebben we zo’n 130 verschillende voertuigen. Ons wagenpark bestaat uit vuilniswagens, veegwagens, rioolreinigers, kolkenzuigers en strooiwagens. Het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen wordt gedaan in onze eigen werkplaatsen in Enschede, Almelo en Oldenzaal. Daarvoor hebben we een team van gedreven en gespecialiseerde monteurs. Ook hebben we monteurs voor het repareren van verzamelcontainers, die je vaak ziet bij milieupleintjes in de wijk of bij winkelcentra. Daarnaast hebben we een eigen leerwerkbedrijf Startpunt. Daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het repareren, onderhouden en reinigen van verzamelcontainers. Dit doen zij in combinatie met een MBO1-opleiding in de techniek. Als sociale werkgever vinden we leren en ontwikkelen heel belangrijk en daarom zijn we er trots op dat we deze kans kunnen bieden.

Aanvraagformulier bouwplaat

Maak je eigen Twente Milieu wagen met onze bouwplaat. Vraag 'm aan door onderstaand formulier in te vullen.

Helden van Technische Services en Parkeerbeheer

Heb je onze collega’s weleens zien werken aan verkeerslichten, slagbomen of parkeerautomaten? Ja, dat doet Twente Milieu ook! Technische Services noemen we dat. Daarnaast onderhouden en beheren onze collega’s van Parkeerbeheer 24 uur per dag, 365 dagen per jaar één van de grootste ondergrondse garages van Nederland, de Van Heekgarage in Enschede. Vanuit de Van Heekgarage regelen zij ook het parkeerbeheer voor de Irenegarage, Stationsgarage, Hermandadgarage, Brouwerijgarage en het P&R terrein aan de Zuiderval. In de avonduren en ’s nachts, als de parkeergarage nagenoeg leeg is, doen onze collega’s het netheidsonderhoud om ervoor te zorgen dat de toeritten goed begaanbaar blijven en dat de garage er schoon en netjes uitziet. Ook de collega’s van Technische Services staan in de avonden en ’s nachts en 7 dagen per week, tijdens bereikbaarheidsdiensten, paraat om eventuele storingen op te lossen. Zo zorgen we niet alleen voor een schoon en fris, maar ook een veilig Twente!