Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Strategie 2020 - 2023

Actief en dichtbij

We zijn actief en dichtbij. In wijken en buurten, zichtbaar voor onze inwoners en betrokken bij wat er in de straten gebeurt. Dit doen we met onze gemeenten, we trekken samen op om te bepalen wat het beste past en hoe we onze gezamenlijke doelen kunnen realiseren: kwaliteit, service en efficiency. Dit doen we niet alleen met gemeenten. Ook met andere (maatschappelijke) partners zijn we continu in verbinding.

Kwaliteit en vakmanschap

We onderscheiden ons in kwaliteit en vakmanschap. Medewerkers staan hierbij centraal, ze zorgen voor continuïteit in de producten en diensten die we leveren en leveren door jarenlange ervaring met hun kennis en kunde de kwaliteit die van ons verwacht wordt. We doen dit als aantrekkelijke werkgever die zorgt voor de juiste werkomgeving, opleidingsmogelijkheden en met de competenties die van ons verwacht worden. De mens staat centraal in optimale bedrijfsprocessen, die zorgen voor betrouwbare diensten en het nakomen van afspraken, maar ook voor efficiency en een gezonde bedrijfsvoering. Vakmanschap eigenen we ons toe door in te zetten op de laatste kennis en technieken en door medewerkers tijdig alles bij te brengen wat nodig is om hun vak gedegen uit te voeren.


Innovatief en circulair

We doen dit in een innovatief en circulair Twente. Een sterke regio die onderscheidend kan zijn wanneer zaken gezamenlijk worden opgepakt. Diverse afvalstromen kunnen circulair worden gemaakt wanneer ketenoptimalisatie plaatsvindt. Twente Milieu wil met zijn kennis van afvalstromen een prominente plek innemen en zorgen voor verbinding op dit vlak. De leefomgeving is aan veel veranderingen onderhevig. Dit maakt dat de organisatie wendbaar moet zijn om hier effectief op in te kunnen spelen. We doen dit door de organisatie flexibel te houden en altijd op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in ons vakgebied. Door tijdig het initiatief te nemen, behouden we onze sterke positie. Een proactieve denktank met lef en creativiteit moet ervoor zorgen dat we koploper blijven in de branche. Met gretigheid ons werk doen, willen vernieuwen en verbeteren om de doelen van zowel de organisatie als de gemeenten te verwezenlijken.

Inloggen gemeente