U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Kernactiviteiten

Twente Milieu is werkzaam voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende kernactiviteiten:

Reparatie en onderhoud

- Eigen materieel
- Materieel en voertuigen van aandeelhouders en derden
- (Ondergrondse) verzamelcontainers
- Verkeersregelinstallaties

Overige taken

- Parkeerbeheer
- Beheer fietsenstallingen

Advies en ondersteuning

- Vertalen van milieudoelstellingen naar uitvoering met een concrete aanpak
- Integraal beheer van de openbare ruimte
- Communicatie over afval en beheer openbare ruimte (van strategie tot uitvoering)
- Beleidsadvisering
- Beleidsevaluatie
- Voorlichting
- Educatie

Inzameling en transport huishoudelijk afval

- Duurzaam en gescheiden inzameling van:
   - Vier afvalstromen aan huis
   - Zes afvalstromen in openbare ruimte
   - 32 grove afvalstromen op de afvalbrengpunten
- Beheer en onderhoud inzamelmiddelen
- Digitaal containermanagement
- Vermarkting afvalstromen
- Uitvoering sorteeranalyses
- Rapporteren en benchmarken ingezamelde hoeveelheden

Beheer openbare ruimte

- Groenonderhoud
- Civiel onderhoud
- Machinale reiniging
- Onkruidbestrijding
- Gladheidbestrijding
- Rioleringsbeheer
- 24-uurs calamiteitendienst
- Ongediertebestrijding

Focus op primaire taken

Twente Milieu is primair opgericht voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. In de loop der tijd zijn er commerciële bedrijfsactiviteiten ontplooid. Activiteiten die de primaire taken teveel beïnvloedden. We hebben de commerciële bedrijfsactiviteiten inmiddels vrijwel afgestoten, ook in relatie met de invoering van de Wet Markt en Overheid op 1 juli 2014.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Wilt u weten waar u uw afval kwijt kunt bij u in de buurt?

Vul uw postcode in en vind de dichtstbijzijnde container of het dichtstbijzijnde afvalbrengpunt

Bekijk wanneer het afval bij u wordt opgehaald.

Uw persoonlijke afvalkalender maakt op een overzichtelijke manier duidelijk welk afval wanneer bij u wordt opgehaald. Handig; zo mist u nooit een inzameldag!

Welkom bij Twente Milieu

Een beter milieu begint bij onszelf. Twente Milieu draagt bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. Dagelijks gaan wij op pad om het afval in te zamelen en de openbare ruimte te onderhouden. We zijn werkzaam in zeven gemeenten. Op de gemeentepagina van uw woonplaats vindt u alles over afval scheiden, onze werkzaamheden in de openbare ruimte in uw buurt en de contactgegevens van afvalbrengpunten en milieupleinen. 

Vul hieronder uw postcode en huisnummer in
Wilt u direct de juiste informatie voor uw huishouden, zoals de afvalkalender, ontvangen? Vul dan uw postcode en huisnummer in. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip te wijzigen.


Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu. Als u verder gaat, komt u automatisch op de algemene pagina.

Klik op Sla over als u geen postcode en huisnummer in hebt gevuld. U komt dan op de algemene pagina. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip alsnog in te voeren.


Afval scheiden

Afval scheiden levert veel voordelen op. De één doet het vooral om financiële redenen, de ander doet het heel bewust om daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.  Wij zijn benieuwd naar uw beweegreden, zodat we u nog gerichter kunnen informeren. Alvast hartelijk bedankt! 

Wordt er binnen uw huishouden afval gescheiden?

Indien ja, waarom scheidt u afval?

Indien nee, waarom scheidt u geen afval?
Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.