Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl
U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Verdwijnen grijze container

Waarom?

Hengeloërs scheiden steeds beter hun afval. Daarom wordt de grijze container vaak nog maar enkele keren per jaar aan de straat gezet. Hengelo is dus al goed bezig; daar hoort een andere manier van afval inzamelen bij. Daarom gaan we over op het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers. Dus niet meer wachten tot uw container vol is en wordt geleegd door Twente Milieu, maar op elk gewenst moment uw restafval kwijt kunnen; dat is de toekomst.

De gemeenteraad heeft voor dit systeem gekozen om u als Hengeloër nog meer te stimuleren uw afval te scheiden; als u het zelf moet wegbrengen, let u nóg beter op wat u weggooit. Samen met de andere Twentse gemeenten heeft Hengelo als doel om in 2030 nog maar (maximaal) 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Nu is dat in Hengelo nog 129 kilo per persoon per jaar.

Over de planning van de veranderingen wordt u per brief geïnformeerd.

Wanneer?

Vanaf 1 juli 2018 is het complete systeem van ondergrondse containers gereed en kunnen Hengeloërs hun restafval ondergronds weggooien. Daarnaast is er een extra mogelijkheid voor huishoudens die hun restafval niet zelf naar de ondergrondse container willen brengen. Ze kunnen aangeven dat ze tegen extra betaling een container willen blijven gebruiken voor restafval: de keuzecontainer. Deze keuzecontainer kunt u eens in de acht weken aan straat zetten.

Half mei ontvangt u een brief waarin u wordt gevraagd een keuze te maken tussen het wegbrengen van uw restafval naar een ondergrondse container, of de keuzecontainer. Vervolgens ontvangt u in juni nog een brief met meer informatie en instructies over de door u gekozen manier van inzameling.

Waar komen de ondergrondse containers?

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo heeft op 9 januari 2018 het plaatsingsplan verzamelcontainers vastgesteld. Het plaatsingsplan wijst concrete locaties aan waar afvalstromen kunnen worden aangeboden. Meer informatie over de locaties van de ondergrondse containers vindt u hier.

Het plaatsingsplan is tot stand gekomen na ruim twintig inloopavonden in alle wijken en buurten. Daarna is er een inspraakprocedure geweest; inwoners hebben een zogenoemde zienswijze kunnen indienen. Op basis van deze informatie heeft de gemeente 19 containerlocaties voor restafval aangepast. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben een brief gekregen met een reactie.

Bekijk hier het actuele overzicht van de containerlocaties in de gemeente Hengelo.

Keuzecontainer

Voor laagbouwhuishoudens die hun restafval niet naar de ondergrondse container willen brengen bestaat er een grijze keuzecontainer. De keuzecontainer is een extra service en daarom duurder. Het uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt. De keuzecontainer kan iedere acht weken aan de straat worden gezet. Hier betaalt u het variabele tarief voor.

Bekijk hier de actuele tarieven.

Afval scheiden

Door goed uw afval te scheiden, hoeft u zo min mogelijk naar de (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Verpakkingen, gft-afval en papier halen we bij laagbouw aan huis op. Ook bij het Milieupark kunt u verschillende afvalsoorten (gratis) kwijt. Kijk hier welk afval waar hoort.

Kosten

Naast het vaste tarief van €143,04 per jaar, betaalt u €1,20 per keer dat u de verzamelcontainer opent met uw milieupas. In de inwerptrommel van de verzamelcontainer past een zak van ongeveer 30 liter. Dat is vergelijkbaar met een pedaalemmerzak. Die kunt u in vrijwel elke supermarkt kopen.

Door goed uw afval te scheiden kunt u besparen op uw afvalrekening. Dankzij het goed scheiden van afval, betaalde een gemiddeld Hengelo's huishouden ongeveer €60,- minder aan afvalstoffenheffing dan voor de invoering van Diftar in 2012. Reken hier uit wat u kunt besparen.

Keuzecontainer
Kiest u voor de keuzecontainer? Dan betaalt u een hoger tarief. Bekijk hier de tarieven.

Gebruiksaanwijzing verzamelcontainer

Wilt u weten hoe de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval werkt? Kijk dan hier het instructiefilmpje.

Afvalcoach

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. U kunt met al uw vragen rondom afvalscheiding terecht bij de afvalcoach. De kan op straat, per mail en telefonisch, maar ook gewoon bij u aan huis! U kunt de afvalcoaches op werkdagen bereiken via onze klantenservice. Dat kan via het contactformulier, telefonisch via 0900-8520111 of per mail naar afvalcoach@twentemilieu.nl.

Wilt u meer weten over de man achter de afvalcoach? Kijk dan hier. In Hengelo komt u vooral afvalcoach Jeroen tegen.

Hulp nodig

Bent u slecht ter been of op een andere manier beperkt? En is ook niet iemand anders in uw omgeving voor u in staat om het zakje weg te brengen? Dan denken wij met u mee over een oplossing.

Veel inwoners vragen iemand in hun omgeving om het zakje af en toe weg te brengen. Sommige inwoners combineren het zakje restafval met een bezoekje aan de supermarkt. Kunt u zelf uw boodschappen doen? Dan kunt u vaak ook zelf uw afval wegbrengen. Lukt het niet om het op andere manieren te organiseren, dan kunt u melden dat u behoefte hebt aan een zorgcontainer. Dat is een grijze container die u op afroep kunt laten legen door Twente Milieu als u echt niet in staat bent zelf uw afval weg te brengen. U kunt een aanvraag doen op de website van de gemeente Hengelo.

Scheiden aan de bron

Waarom geen nascheiding, in plaats van bronscheiding? Die vraag krijgen we regelmatig. Nascheiding kan een mooie aanvulling zijn op bronscheiding, maar de kwaliteit van het nagescheiden materiaal is aanzienlijk minder dan bij bronscheiding. Daarnaast zou met nascheiden van restafval papier onbruikbaar zijn, en textiel, gft-afval en glas ongeschikt voor hoogwaardig hergebruik (bron: NVRD). Verder vinden we het belangrijk dat we milieubewust zijn. Met nascheiding krijgen inwoners minder inzicht in gebruik/verbruik. Door de komst van de verpakkingencontainer valt het bijvoorbeeld veel mensen pas op hoeveel plastic, blik en drankenkartons we kopen en weggooien.

Waarom?
Wanneer?
Waar komen de ondergrondse containers?
Keuzecontainer
Afval scheiden
Kosten
Gebruiksaanwijzing verzamelcontainer
Afvalcoach
Hulp nodig
Scheiden aan de bron

Tips van de afvalcoach

Hebt u vragen?

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Selecteer uw huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.