U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Verdwijnen grijze container

Waarom

Hengeloërs scheiden steeds beter hun afval. Daarom wordt de grijze container vaak nog maar enkele keren per jaar aan de straat gezet. Hengelo is dus al goed bezig; daar hoort een andere manier van afval inzamelen bij. Daarom gaan we over op het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers. Dus niet meer wachten tot uw container vol is en wordt geleegd door Twente Milieu, maar op elk gewenst moment uw restafval kwijt kunnen; dat is de toekomst.

De gemeenteraad heeft voor dit systeem gekozen om u als Hengeloër nog meer te stimuleren uw afval te scheiden; als u het zelf moet wegbrengen, let u nóg beter op wat u weggooit. Samen met de andere Twentse gemeenten heeft Hengelo als doel om in 2030 nog maar (maximaal) 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Nu is dat in Hengelo nog 129 kilo per persoon per jaar.

Over de planning van de veranderingen wordt u per brief geïnformeerd.

Wanneer

Vanaf 1 januari 2017 gaan we stapsgewijs per wijk over op de (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval. Over de planning van de veranderingen in uw wijk wordt u met een brief geïnformeerd. Hierin staat vanaf wanneer u gebruik kunt maken van de verzamelcontainers in Hengelo.

Waar komen de ondergrondse containers?

Het college van B&W heeft in januari het plaatsingsplan voor de ondergrondse restafvalcontainers vastgesteld. Het plaatsingsplan is tot stand gekomen na inloopavonden in alle wijken en een inspraakprocedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend. Het plaatsingsplan is hier digitaal te bekijken. Tegen het vastgestelde plaatsingsplan bestaat een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Afval scheiden

Door goed uw afval te scheiden, hoeft u zo min mogelijk naar de (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Verpakkingen, gft-afval en papier halen we bij laagbouw aan huis op. Ook bij het Milieupark kunt u verschillende afvalsoorten (gratis) kwijt. Kijk hier welk afval waar hoort.

Kosten

Naast het vaste tarief van €143,04 per jaar, betaalt u €1,20 per keer dat u de verzamelcontainer opent met uw milieupas. In de inwerptrommel van de verzamelcontainer past een zak van ongeveer 30 liter. Dat is vergelijkbaar met een pedaalemmerzak. Die kunt u in vrijwel elke supermarkt kopen. Het gebruik van de verzamelcontainers is in verhouding tot de minicontainers 20% voordeliger.

Door goed uw afval te scheiden kunt u besparen op uw afvalrekening. Dankzij het goed scheiden van afval, betaalde een gemiddeld Hengelo's huishouden ongeveer €60,- minder aan afvalstoffenheffing dan voor de invoering van Diftar in 2012. Reken hier uit wat u kunt besparen.

Gebruiksaanwijzing verzamelcontainer

Wilt u weten hoe de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval werkt? Kijk dan hier het filmpje of lees de gebruiksaanwijzing.

Afvalcoach

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. U kunt met al uw vragen rondom afvalscheiding terecht bij de afvalcoach. De kan op straat, per mail en telefonisch, maar ook gewoon bij u aan huis! U kunt de afvalcoaches op werkdagen bereiken via onze klantenservice. Dat kan via het contactformulier, telefonisch via 0900-8520111 of per mail naar afvalcoach@twentemilieu.nl.

Wilt u meer weten over de man achter de afvalcoach? Kijk dan hier. In Hengelo komt u vooral afvalcoach Jeroen tegen.

Hulp nodig

Bent u slecht ter been of op een andere manier beperkt? En is ook niet iemand anders in uw omgeving voor u in staat om het zakje weg te brengen? Dan denken wij met u mee over een oplossing.

Veel inwoners vragen iemand in hun omgeving om het zakje af en toe weg te brengen. Sommige inwoners combineren het zakje restafval met een bezoekje aan de supermarkt. Kunt u zelf uw boodschappen doen? Dan kunt u vaak ook zelf uw afval wegbrengen. Lukt het niet om het op andere manieren te organiseren, dan kunt u melden dat u behoefte hebt aan een zorgcontainer. Dat is een grijze container die u op afroep kunt laten legen door Twente Milieu als u echt niet in staat bent zelf uw afval weg te brengen. U kunt een aanvraag doen op de website van de gemeente Hengelo.

Scheiden aan de bron

Waarom geen nascheiding, in plaats van bronscheiding? Die vraag krijgen we regelmatig. Nascheiding kan een mooie aanvulling zijn op bronscheiding, maar de kwaliteit van het nagescheiden materiaal is aanzienlijk minder dan bij bronscheiding. Daarnaast zou met nascheiden van restafval papier onbruikbaar zijn, en textiel, gft-afval en glas ongeschikt voor hoogwaardig hergebruik (bron: NVRD). Verder vinden we het belangrijk dat we milieubewust zijn. Met nascheiding krijgen inwoners minder inzicht in gebruik/verbruik. Door de komst van de verpakkingencontainer valt het bijvoorbeeld veel mensen pas op hoeveel plastic, blik en drankenkartons we kopen en weggooien.

Waarom
Wanneer
Waar komen de ondergrondse containers?
Afval scheiden
Kosten
Gebruiksaanwijzing verzamelcontainer
Afvalcoach
Hulp nodig
Scheiden aan de bron

Tips van de afvalcoach

Hebt u vragen?

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Door vrijblijvend uw e-mailadres in te vullen, kunnen wij u van persoonlijke informatie, wijzigingen en afvaltips voorzien. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.