Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Verandert de afvalstoffenheffing die ik als inwoner betaal door de overgang naar Twente Milieu?

De inzamelkosten die de gemeente Berkelland gaat betalen aan Twente Milieu zijn lager dan wat er nu betaald wordt aan de huidige inzamelaar. De (lage) afvalstoffenheffing van de gemeente Berkelland dekt nu niet alle kosten. Dat wil de gemeente veranderen en daarom gaat de afvalstoffenheffing mogelijk wel stijgen in 2025. De gemeenteraad stelt in de tweede helft van 2024 de tarieven vast.