Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afvalinzameling

De aandeelhoudende gemeenten hebben allemaal hun taken rondom de afvalinzameling bij Twente Milieu ondergebracht. Vrijwel alle gemeentelijke taken rondom afval zijn daarmee onderdeel van ons werk. Groei is hier mogelijk op twee onderdelen. Ten eerste integratie van afvaltaken die deelnemende gemeenten nu nog zelf uitvoeren of elders hebben uitbesteed. Ten tweede aansluiting van nieuwe (Twentse) gemeenten bij Twente Milieu.

Inloggen gemeente